Què és tertúlia(21 ?

Trobada presèncial que reuneix el coneixement/reflexió sobre la Innovació i la Transformació Digital a Catalunya

Tertúlia21 és una trobada presencial, que reuneix el coneixement/reflexió sobre la Innovació i la Transformació Digital a Catalunya, de 50 minuts de durada, per a un màxim de 100 assistents que es realitza en format radio, sense suport de diapositives. 

El seu objectiu final és analitzar el grau d’implementació i l’impacte de la Innovació Digital a Catalunya i en el món, promoure el debat i afavorir el networking entre els assistents.

És un format minimalista de molt alta concentració de coneixement compost per una breu benvinguda institucional, un videoclip testimonial d’un minut de durada i una taula de debat amb tres convidats i un moderador que donen pas a un torn de preguntes i participació dels assistents. 

En ocasions l’esdeveniment conclou amb un coffe-networking en el qual assistents i ponents intercanvien opinions, interessos i coordenades.

Al llarg de l’any Tertùlia21 produeix 4 edicions a Barcelona capital i altres 6 en altres municipis del territori català.

Tots els continguts, gravats exclusivament en àudio, són publicats en la plataforma BARCELONADOT·Ràdio i remesos als mitjans per a la seva difusió.

Tertúlia21 es un encuentro presencial, que reúne el conocimiento/reflexión sobre la Innovación y la Transformación Digital en Cataluña, de 50 minutos de duración, para un máximo de 100 asistentes que se realiza en formato radio, sin apoyo de diapositivas.

Su objetivo final es analizar el grado de implementación y el impacto de la Innovación Digital en Cataluña y en el mundo, promover el debate y favorecer el networking entre los asistentes.

Es un formato minimalista de muy alta concentración de conocimiento compuesto por una breve bienvenida institucional, un videoclip testimonial de un minuto de duración y una mesa de debate con tres invitados y un moderador que dan paso a un turno de preguntas y participación de los asistentes. 

En ocasiones el evento concluye con un coffe-networking en el que asistentes y ponentes intercambian opiniones, intereses y coordenadas.

A lo largo del año Tertùlia21 produce 4 ediciones en Barcelona capital y otras 6 en otros municipios del territorio catalán.

Todos los contenidos, grabados exclusivamente en audio, son publicados en la plataforma BARCELONADOT·Ràdio y remitidos a los medios para su difusión.

Presencial Exclusivo y Compacto
 • Presencial.
 • 50 minutos.
 • 100 asistentes.
 • Formato radio: sin diapositivas ni videos ni pizarras.
 • Solamente 3 invitados exponiendo y debatiendo. 
Objetivo
 • Analizar el impacto y el grado de implementación de la Innovación Digital en Cataluña
 • Promover el debate
 • Favorecer el networking entre los asistentes.
Formato
 • Un videoclip testimonial ( 2 minutos).
 • Una mesa con 3 invitados.
 • Turno de preguntas y participación de los asistentes. 
Ediciones
 • 4 ediciones en Barcelona.
 • 6 en otras capitales y municipios del territorio.
Alcance
 • Todos los contenidos son grabados en audio.
 • Publicados en BARCELONADOT Ràdio y BARCELONADOT News.
 • Y remitidos a los medios.
Scroll al inicio